Kancelaria pod firmą „Dyrda, Szymański, Kondratowicz Kancelaria Adwokacko- Radcowska Spółka Komandytowa” jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS : 0000083300.

Kancelaria w tej formie prawnej powstała w grudniu 2001r. z połączenia dwóch „starszych” kancelarii wcześniej ze sobą współpracujących – Kancelarii Adwokackiej Dyrda & Szymański S.C., utworzonej 12.08.1997r. (wspólnikami byli adwokat Janusz Szymański i radca prawny Andrzej Dyrda) oraz Kancelarii Radcy Prawnego A. Kondratowicz & Associates, utworzonej 15.11.1999r., której właścicielką była radca prawny Anna Kondratowicz.

Aktualnie wspólnikami- komplementariuszami są: adwokat Janusz Szymański, radca prawny Andrzej Dyrda i radca prawny Anna – Kondtratowicz – Ziółkowska. Wspólnikiem komandytariuszem jest adwokat Eliza Grudzień. Kancelaria zatrudnia też dyrektora zarządzającego, aplikantów i magistrów prawa, pracowników sekretariatu oraz okresowo praktykantów- studentów prawa.
© „Dyrda, Szymański, Kondratowicz Kancelaria Adwokacko – Radcowska” sp. k.