Wspólnikami -Komplementariuszami Spółki- Kancelarii, uprawnionymi do jej reprezentacji są:

1992r.- dyplom magistra prawa, Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
1997r.- wpis na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie,

specjalizacja - rynki kapitałowe, rynek nieruchomości

doświadczenie praktyczne - nabyte w trakcie: pracy na stanowisku asystenta podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, pełnienia funkcji pełnomocnika Prezesa BGŻ do spraw tworzenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A., pracy na stanowisku członka zarządu Polsko- Koreańskiego Towarzystwa Żeglugowego Sp. z o.o., pełnienia funkcji reprezentanta MT i GM w Inmarstat w Sztokholmie oraz w OECD w Paryżu, prowadzenia dwóch kancelarii prawnych (wspólnik), wieloletniej obsługi prawnej procesów przekształceń kapitałowych przedsiębiorstw państwowych i spółek kapitałowych oraz transakcji na warszawskim i krajowym na rynku nieruchomości

1990r.- dyplom magistra prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1992r.- egzamin sędziowski, objęcie stanowiska asesora sądowego,
1995r. - wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

specjalizacja - postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, kompleksowa obsługa działalności spółek kapitałowych

doświadczenie praktyczne - nabyte w trakcie: pracy w charakterze asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, pracy na stanowisku radcy prawnego w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie, prowadzenia dwóch kancelarii prawnych (wspólnik), przeprowadzenie kilkuset postępowań sądowych, wieloletnia obsługa spółek kapitałowych i inwestycji z różnych branż działalności, w szczególności budowlanej i zarządu nieruchomościami

1992r- dyplom magistra prawa Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1995r. - egzamin sędziowski , objęcie stanowiska asesora sądowego,
1998r.- nominacja sędziowska, objęcie stanowiska sędziego, 1999r. - wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

specjalizacja - rynek developerski i budowlany, gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami, ustawa o własności lokali, postępowania administracyjne i sądowe

doświadczenie praktyczne - nabyte w trakcie: pracy w charakterze asesora sądowego a następnie sędziego, prowadzenie dwóch kancelarii prawnych (właścicielka, wspólnik), obsługa podmiotów gospodarczych, w tym wieloletnia stała obsługa dużego holdingu budowlano- developerskiego i podmiotów z branży developerskiej i budowlanej oraz zarządców nieruchomości, przeprowadzenie kilkuset postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, budowlanego, lokalowego i pracy oraz postępowań administracyjnych i sądowo- administracyjnych z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego.

Wspólnikiem- Komandytariuszem Spółki- Kancelarii jest

Eliza Grudzień- adwokat
1997r.- dyplom magistra prawa, 2002 r. wpis na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie

specjalizacja - prawo i postępowanie karne, karno-skarbowe, rodzinne
doświadczenie praktyczne - nabyte w trakcie pracy w ministerstwie finansów, prowadzenia dwóch kancelarii prawnych (wspólnik), przeprowadzenie kilkudziesięciu procesów karnych, karno-skarbowych i rodzinnych.
© „Dyrda, Szymański, Kondratowicz Kancelaria Adwokacko – Radcowska” sp. k.