Historia

Dyrda Szymański KondratowiczKancelaria Adwokacko - RadcowskaSpółka Komandytowa


Kancelaria pod firmą „Dyrda, Szymański, Kondratowicz Kancelaria Adwokacko - Radcowska Spółka Komandytowa” zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000083300, powstała w grudniu 2001 r. z połączenia dwóch kancelarii wcześniej ze sobą współpracujących – Kancelarii Adwokackiej Dyrda & Szymański S.C., utworzonej 12.08.1997 r. (wspólnikami byli adwokat Janusz Szymański i radca prawny Andrzej Dyrda) oraz Kancelarii Radcy Prawnego A. Kondratowicz & Associates, utworzonej 15.11.1999 r., której właścicielką była radca prawny Anna Kondratowicz - Ziółkowska. Od powstania kancelarii jej wspólnikami - komplementariuszami pozostają niezmiennie: adwokat Janusz Szymański, radca prawny Andrzej Dyrda i radca prawny Anna Kondratowicz – Ziółkowska, zaś wspólnikiem komandytariuszem jest adwokat Eliza Grudzień.

poczytaj o nas

Masz pytanie? Napisz do nas